Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi
Kosken Leipomo Oy:n asiakastietorekisteri.

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kosken Leipomo oy  
Y-tunnus: 3223784-6
Osoite: Kaarikatu 8
Postinumero: 20760
Postitoimipaikka: Piispanristi 
Puhelinnumero: 0405277856
Sähköpostiosoite: leipomo@koskenleipomo.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Kosken Leipomo oy  
Nimi: Rauno Ruoho
Osoite: Kaarikatu 8
Postinumero: 20760
Postitoimipaikka: Piispanristi
Puhelinnumero: 0405277856
Sähköposti: leipomo@koskenleipomo.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Kosken Leipomo Oy
Nimi: Rauno Ruoho
Osoite: Kaarikatu 8
Postinumero: 20760
Postitoimipaikka: Piispanriisti
Puhelinnumero: 0405277856
Sähköposti: leipomo@koskenleipomo.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoite ja Y-tunnus.

Kosken Leipomo Oy
Tietosuojaseloste

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Rekisterin suojaus
Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. Käytämme annettuja henkilötietoja tuotteiden toimittamiseen, emmekä pidä asiakasreksiteriä yksityishenkilöistä.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Puutarhakatu 23

Yliopistonkatu 15

Itäinen Pitkäkatu 41

Skanssin kauppakeskus

Piispanristi

Länsi 1 kauppakeskus

Verkatehtaankatu 10

Hämeenkatu 12